În data de 20 decembrie 2023, Asociația ARES’EL, în calitate de Lider de proiect, a fost gazda conferinței de închidere a proiectului „EDIS 3 – Educație nonformală în sistem outdoor,” cod proiect 153933. Evenimentul a reunit partenerii implicați în proiect: Asociația Centrul de Suport și Formare pentru Dezvoltarea unei Societati Echitabile, Liceul Teoretic „Șerban Vodă”, Slănic, Școala Gimnazială, Comuna Bertea și Școala Profesională Bălțesti, Comuna Bălțești.

Proiectul, desfășurat în perioada 25 octombrie 2022 – 31 decembrie 2023, și-a propus dezvoltarea unor programe și activități de educație nonformală în sistem outdoor pentru 321 de elevi din trei unități de învățământ din localitățile Slănic, Bertea și Bălțești, județul Prahova. În plus, proiectul a avut ca obiectiv formarea profesională a 40 de cadre didactice pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate.

Cu o valoare totală de 1,729,722.76 lei, proiectul a beneficiat de o finanțare nerambursabilă de 1,722,719.26 lei din Fondul Social European (FSE), cu o cofinanțare a beneficiarului în valoare de 7,003.50 lei.

Proiectul a avut un impact semnificativ asupra comunităților implicate, îmbunătățind rata de participare la învățământul preuniversitar obligatoriu în cele trei unități de învățământ partenere. Prin organizarea și desfășurarea de activități educaționale nonformale în afara școlii, cu accent pe experiențele în aer liber, proiectul a contribuit la dezvoltarea unor programe inovatoare de educație nonformală. Numărul total de elevi participanți a fost de 521.

Un alt aspect important îl reprezintă îmbunătățirea competențelor personalului didactic și de sprijin din învățământul preuniversitar. Cei 40 de cadre didactice implicate din Liceul Teoretic „Șerban Vodă,” orașul Slănic, Școala Gimnazială, Comuna Bertea și Școala Profesională Comuna Băltești au beneficiat de formare pentru promovarea serviciilor educaționale de calitate, orientate către nevoile elevilor și promovarea școlilor incluzive.

Perioada de implementare a proiectului a fost între 25 octombrie 2022 și 31 decembrie 2023, iar rezultatele finale au consolidat eforturile depuse pentru prevenirea abandonului școlar și promovarea unei educații de calitate.

Asociația ARES’EL și partenerii săi au demonstrat că prin implicarea activă în proiecte de acest gen, comunitățile pot beneficia de schimbări semnificative și durabile în ceea ce privește educația și dezvoltarea personală a tinerilor. Această conferință de închidere a proiectului marchează nu doar finalul unei perioade de implementare reușite, ci și începutul unor noi oportunități și inițiative pentru viitor.

Daniel Costache

View all posts

Add comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *