Astăzi, 11 iulie, se sărbătorește Ziua Inspecției Muncii, o ocazie specială în acest an, deoarece instituția marchează 25 de ani de la înființare în structura sa actuală. Cu această ocazie, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Prahova au desfășurat acțiuni de promovare a prevederilor legislative în vigoare. Scopul acestor acțiuni a fost conștientizarea tuturor celor implicați în procesul muncii asupra efectelor negative ale muncii fără forme legale și a prejudiciilor care pot deriva din această practică.

Pentru a marca această zi, inspectorii de muncă s-au deplasat la Biblioteca Județeană Nicolae Iorga și la Universitatea Petrol și Gaze, unde au avut întâlniri cu elevi și studenți. În cadrul acestor întâlniri, le-au prezentat, ținând cont de vârsta și preocupările acestora, principalele prevederi legale din domeniul relațiilor de muncă și al sănătății și securității în muncă.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova dorește să asigure toate persoanele interesate de disponibilitatea totală pentru lămurirea oricăror probleme legate de relațiile de muncă sau de securitatea și sănătatea în muncă. Instituția va continua să depună eforturi pentru sprijinirea dezvoltării unor relații armonioase între angajați și angajatori, bazate pe respect reciproc și respectarea tuturor principiilor și normelor legale în vigoare.

Înființată prin Legea numărul 108/1999, Inspecţia Muncii funcționează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarității Sociale. Aceasta îndeplineşte funcţia de autoritate de stat, asigurând exercitarea controlului în domeniile relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă şi supravegherii pieţei.

Activitatea desfăşurată de la înfiinţarea Inspecţiei Muncii şi până în prezent a condus la depistarea a numeroase cazuri de muncă nedeclarată și la prevenirea unor evenimente ce puteau degenera în accidente grave, cu urmări nedorite precum avarii, accidente de muncă sau accidente colective de muncă.

Pe lângă activitatea de control, Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă sunt preocupate permanent de informarea, consilierea, conștientizarea și atenționarea angajatorilor și angajaților privind importanța cunoașterii și respectării legislației din domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă şi al supravegherii pieţei.

Daniel Costache

View all posts

Add comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *