În data de 20 septembrie 2023, la sediul Primăriei Municipiului Ploiești, a avut loc evenimentul de închidere a proiectului intitulat „Parteneriatul pentru Ploiești – consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.” Acest proiect, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a fost implementat cu succes de către Asociația ARES’EL în colaborare strânsă cu Municipiul Ploiești, în baza Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală.

La eveniment au fost invitați să participe cetățeni, reprezentanți ai autorităților locale, reprezentanți ai ONG-urilor, partenerilor sociali si presa locală , marcând astfel importanța și impactul acestui proiect asupra comunității locale și a societății în ansamblu.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivelul Unității Administrativ-Teritoriale Ploiești. Pentru a atinge acest obiectiv, au fost implementate mai multe activități de succes, cu rezultate semnificative pentru comunitatea locală:

  1. Mecanism de consultare: Proiectul a pus bazele unui mecanism de consultare a autorităților și instituțiilor publice cu ONG-uri, parteneri sociali și cetățeni în elaborarea politicilor și strategiilor de dezvoltare la nivel local. Acest mecanism reprezintă o punte de comunicare esențială între diferitele părți interesate și a contribuit la creșterea transparenței și a participării cetățenilor în procesul decizional local.
  2. Curs de competențe sociale și civice: În cadrul proiectului, s-a organizat un curs de competențe sociale și civice, beneficiind 70 de persoane din rândul ONG-urilor și partenerilor sociali. Acești participanți au fost certificați, ceea ce a contribuit la dezvoltarea unor competențe esențiale pentru implicarea activă în viața comunității și în procesul de dezvoltare locală.
  3. Activități comune: O altă realizare notabilă a proiectului a fost organizarea a două activități comune în care ONG-urile și partenerii sociali au colaborat strâns cu autoritățile locale. Aceste evenimente au demonstrat importanța cooperării și au generat inițiative constructive pentru dezvoltarea locală durabilă.

Proiectul „Parteneriatul pentru Ploiești” a avut un impact semnificativ asupra comunității din municipiul Ploiești și localitățile limitrofe. Acesta a consolidat relațiile dintre ONG-uri, parteneri sociali și autoritățile locale, contribuind la o dezvoltare mai eficientă și sustenabilă a zonei.

Daniel Costache

View all posts

Add comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Momentan facem teste. Verifica mai tarziu. sau vezi pe yt: toate clipurile video.