Proiect de educație științifică şi civică   

Printr-un comunicat transmis presei, „Alianţa Franceză din Ploieşti anunţă cu satisfacţie finalizarea, împreună cu partenerii săi, a proiectului ” Educația pentru comunicarea media în spațiul cultural mondializat : provocări şi perspective”, finanţat de Consiliul Judeţean Prahova, căruia îi mulțumim pentru încredere şi susținere. Este al 4-lea an consecutiv când Alianţa Franceză Ploieşti câştigă un proiect cu finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului Prahova, pentru activităţi non-profit de interes judeţean.

Mulțumim de asemenea conducerilor instituțiilor partenere, a căror colaborare este esențială în desfășurarea tuturor acțiunilor şi proiectelor noastre : doamnei Inspector Școlar General Ilona Rizea, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, doamnei decan prof. dr. Mihaela Suditu, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, domnului director lector dr. Dragoș Grigorescu, Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, doamnei director Mihaela Radu, Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, precum si doamnei director Mariana Daniela Cazacu, Casa Corpului Didactic Prahova, alăturată nouă în acest proiect.

Obiectivul general al proiectului a vizat educația pentru o comunicare responsabilă, integrarea prin cultura științifică a valorilor şi competențelor necesare dezvoltării durabile a societății, prin promovarea responsabilității civice, morale, bazată pe principiile culturii umaniste, a respectului faţă de adevăr, prin mass-media sănătoasă şi respectuoasă faţă de drepturile şi libertățile cetățenești. Proiectul s-a adresat în primul rând elevilor, copiilor, tinerilor, însoțiți în devenirea lor responsabilă de cadrele didactice din şcoli şi universități.

EDUCAŢIA este cuvântul-cheie, în aspectele ei fundamentale : 

  • educația științifică şi tehnică, legătura dintre școală şi viața reală
  • educația intelectuală, formarea unei culturi umaniste solide, cultivarea gândirii critice
  • educația morală, bazată pe valori ; bine/rău, adevărat/fals etc.
  • educația estetică : dezvoltarea simțului artistic şi a creativității
  • educația lingvistică, prin abordarea critică a unor limbaje noi, mondializate, din comunicarea digitală, dar important de asimilat conform culturii şi valorilor naționale şi europene.  

Şi nu în ultimul rând, am avut în vedere valorificarea potențialului științific şi pedagogic al profesorilor înscriși în proiect.

Printre acțiunile desfășurate, amintim difuzarea în cadrul școlilor înscrise în proiect, prin intermediul profesorilor de limba franceză, a documentelor didactice care stimulează formarea unei culturi civice responsabile, prin practica dialogului şi a dezbaterii; amintim de asemenea conferințe, pe teme de educație şi comunicare, adresate elevilor, studenților, profesorilor din școli și universitate. Acțiunea de masă a constat în Festivalul lecturii, din 11 noiembrie, la care au participat 1300 elevi din peste 60 de şcoli din județ, coordonați prin implicarea a peste 70 cadre didactice, pasionate, cu dăruire  pentru educația copiilor.

Echipa proiectului a asigurat o constantă comunicare cu publicul țintă, profesori, educatori, studenți şi elevi, precum şi în spațiul public al comunității noastre. Am dat proiectului vizibilitate în cadrul Institutelor Franceze şi Alianțelor Franceze din ţară.

Am promovat proiectul în plenara Congresului Mondial al Alianțelor Franceze, care a avut loc la Paris, în iulie 2023, cu ocazia aniversării a 140 de ani de la înființarea Alliance Française Paris, cu participanți din peste 1000 de ţări din lume. Am primit aplauze în special pentru modul exemplar de lucru din Ploiești, România, în care autoritățile publice locale şi județene, toți actorii responsabili în educație şi comunicare, se implică şi colaborează în mod armonios.  

Mulțumim Consiliului Județean Prahova pentru recunoașterea activității noastre în cadrul Județului Prahova !” – Conf. dr. Steluța Coculescu, Director Alianța Franceză din Ploieşti

DADA TV

View all posts

Add comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *