Într-un efort de a conecta comunitățile rurale și urbane în scopul conservării naturii și dezvoltării durabile, BRD Groupe Societe Generale se alătură Rețelei pentru Natură Urbană și Rețelei Geoparcurilor din România într-un parteneriat strategic pe termen lung. Acest parteneriat își propune să accelereze procesul de dezvoltare durabilă în regiunile rurale din jurul geoparcurilor UNESCO și a viitoarelor geoparcuri UNESCO din România, precum și să integreze natura urbană în viața locuitorilor orașelor din Rețeaua pentru Natură Urbană.

Suport financiar și strategic pentru dezvoltare durabilă

BRD Groupe Societe Generale furnizează sprijin financiar și strategic esențial acestui parteneriat, permițând astfel implementarea unei game variate de inițiative menite să aducă beneficii semnificative comunităților și mediului înconjurător. Obiectivele principale pentru primul an al acestei colaborări includ:

  1. Dezvoltarea Olteniei de sub Munte: Prin acțiuni concrete legate de educație, conservarea patrimoniului, turism și cultură, se urmărește aducerea regiunii Olteniei de sub Munte în acord cu criteriile UNESCO pentru a avansa proiectul către statutul de geoparc UNESCO.
  2. Dezvoltarea Rețelei Geoparcurilor din România: Geoparcurile sunt teritorii de dezvoltare durabilă cu potențial de consolidare a comunităților locale, creștere a ofertei turistice locale și conservare eficientă și valorificare a patrimoniului natural și cultural local.
  3. Dezvoltarea Rețelei de Arii Naturale Urbane din România: Prin susținerea ariilor naturale urbane, cum ar fi păduri, pajiști sau zone umede, se creează spații pentru sănătate, recreere, educație și conservare în orașele din Rețeaua pentru Natură Urbană, care include București, Brașov, Piatra Neamț, Iași, Cluj Napoca, Bistrița, Satu Mare, Oradea, Arad și Timișoara.
  4. Campanii de comunicare și informare: Se va desfășura o amplă campanie de comunicare și informare pentru a promova descoperirea, aprecierea și păstrarea naturii și culturii locale.

Aceste obiective ambițioase vor fi realizate prin intermediul unor activități și proiecte variate, precum acordarea de granturi pentru sprijinirea organizațiilor civice și a comunităților locale, evaluarea teritoriilor și a potențialului acestora, elaborarea strategiilor de dezvoltare regională și a rețelelor, dezvoltarea infrastructurii specifice pentru vizitare și educație, implementarea de programe pentru tineret și organizarea de evenimente cu scop de promovare, educație și consolidare a parteneriatelor locale.

Prin acest parteneriat, BRD Groupe Societe Generale demonstrează angajamentul său pentru promovarea dezvoltării durabile și conservarea mediului înconjurător în România. Colaborarea cu Rețeaua pentru Natură Urbană și Rețeaua Geoparcurilor din România va avea un impact semnificativ asupra comunităților, aducând beneficii durabile pentru generațiile viitoare și pentru frumusețea naturală și culturală a țării.

Daniel Costache

View all posts

Add comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *